دختری 21 ساله هستم احساس میكنم غدههای بدنم به درستی عمل نمی كنند رشد سینه های من به صورت طبیعی نیست رشد انها بسیار كمتر از حالت طبیعی است گاهی احساس می كنم كه در یك مقطع سنی باقی مانده ام


اگه منظورتان این هست که از نظر بلوغ بدنی دچار مشکل شده اید بهتره اینجوری گفت که زمانی که هیچ علامتی از بلوغ تا سن 13سالگی در دختران و 14 سالگی در پسران دیده نشود تا خیر در بلوغ ایجاد شده است