آیا  همسر  آینده  شخص  میتواند  بفهمد  که  او  پیش  از  ازدواج

خودارضایی  کرده  است  یا  خیر؟

هیچ  راهی  وجود  ندارد  که  کسی  این  مسئله  را  متوجه  شود  مگر  اینکه

خودتان  به  طرف  مقابلتان  بگویید.  در  حالت  کلی  همه  فکر  میکنند  که

یک  فرد  جوان  خودارضایی  میکند  چون  اکثریت  اینکار  را  میکنند