همسرم باردار است آیا میتونم نزدیكی داشته باشم ؟

پاسخ :

در بیشتر موارد، لذت بردن زوجین از روابط جنسی در طول بارداری، بی خطر است.جنین به دور از هر خطری در داخل محفظه ای از مایع در درون رحم قرار گرفته است و حتی دخول عمقی هم به آن آسیبی نمی رساند.با وجود این، در صورتی كه قبلاً دچار سقط یا زایمان زودرس شده اید و یا اگر به خاطر جفت سرراهی (حالتی كه جفت، تمام یا قسمتی ازگردن رحم را می پوشاند) دچار خونریزی شده اید، توصیه میشود كه در دوران بارداری از مقاربت پرهیز كنید .بزرگی شكم یا دردناكی پستانها هم ممكن است  مشساز شود.وضعیتهای مختلف قرارگیری را امتحان كنید تا بتوانید وضعیت راحت و آسوده ای را برای مقاربت پیدا كنید ( در فصل ششم روشهایی را برای سکس در دوران بارداری به شما معرفی خواهیم کرد).مقاربت دهانی یا استمنای دوطرفه، روشهای دیگری هستند كه می توان از آنها استفاده كرد.هر دو زوج ممكن است به خاطر بارداری دچار كاهش میل جنسی شوند.این امر كاملاً طبیعی است.سعی كنید كه حتماً با همسرتان بی پرده درباره احساسات و نیازهای خود صحبت كنید