ختنه پسران و فواید آن

ختنه یك سنت دینی می باشد و در ادیانی مانند اسلام و یهود بر آن تاكید شده است از نظر علمی هم از فواید این عمل ، پرده برداشته شده است .در اسلام تاكید بر انجام ختنه قبل از روز هفتم تولد شده است  مطالعاتی در دانشگاههای مختلف ایران انجام شده كه تاكید بر انجام ختنه در شیرخوارگی ودر بعضی مقالات تاكید بر انجام آن در زایشگاه شده است وعلت آن را كاهش ریسك عفونت ادراری در نوزادان دانسته است. در هیچ مقاله ای این جراحی نفی نشده است

در هر زمانی كه تصمیم به انجام ختنه برای فرزند خود گرفتید حتما اینكار را توسط  یك جراح ودر بیمارستانی با امكانات مجهز انجام دهید.بعضی عوارض نادر از قبیل حساسیت به داروی بیهوشی, خونریزی ,.. نیاز به امكانات مجهز دارد.


فواید ختنه

1) كاهش ریسك سرطان دستگاه تناسلی

2) كاهش عفونت ادراری

3) كاهش ریسك انتقال بیماریهای مقاربتی مانند ایدز

4) كاهش عفونت وتورم دستگاه تناسلی

5) كاهش ریسك كانسر دهانه رحم در همسران مردان ختنه شده


انجمن اطفال آمریكا  تاكید كرده است  كه فواید ختنه آنقدر مشخص و صد درصد نیست كه بتوان این عمل را به عنوان یك جراحی روتین برای همگان قرار داد ولی انجام آن را نفی نکرده است.

مهمترین عوارض ختنه عفونت و خونریزی می باشد.ختنه مانند هر عمل چراحی عوارض یک عمل را دارد


برای انجام ختنه فرزند دلبندتان:

1 ) انجام آن توسط یك پزشك ماهر

2 ) انجام آن در بیمارستان مجهز را در نظر داشته باشید

 

مراقبت از كودك ختنه شده

آلت تناسلی كودك بعد از ختنه قرمز و متورم می شود و تا 24 ساعت هم ممكن است خونریزی داشته باشد


اقدامات:
1)  پوشك كودك را به محض كثیف شدن تعویض كنید

2)   روزانه ناحیه مورد نظر را به آرامی با آب تمیز كنید

3)  از یك پماد آنتی بیوتیك بمدت 3تا 4 روز استفاده كنید

4)  از صابون,پودر,لوسیون وهر ماده دیگر تا خوب شدن كامل استفاده نكنید

4)  تا بهبودی كامل كودك را حمام نبرید

در بعضی مقالات تاكید شده بعد از افتادن پانسمان اولیه می توان كودك راحمام كرد و برای بهبود سریعتر مقداری نمك در وان كودك بریزید  ولی از هیچ ماده ضدعفونی دیگر در آب استفاده نكنید . نخ بخیه معمولا طی 7 تا10 روز جذب می شود .اگر از  حلقه استفاده شود حداكثر تا یك هفته خودبخود می افتد

5) اگر خونریزی و یا ترشحات از آلت تناسلی ادامه پیدا كرد سر آلت تناسلی آبی و یا سیاه شد  جریان ادرار كاهش پیدا كرد حتما با پزشك خود تماس بگیرید

 

علایم عفونت:

1) تب

2) ترشحات بد بو

3)افزایش قرمزی و تورم

 

جهت تعیین شیوع عوارض ختنه در اطفال زیر 2 سال شهر یزد تعداد 1500 نمونه در مراکز بهداشتی درمانی این شهر مورد مطالعه قرار گرفتند. این مطالعه از نوع توصیفی به روش مقطعی و نمونه‌گیری سهمیه‌ای به روش آسان از 15 مرکز و از هر مرکز 100 نمونه بود. روش اخذ اطلاعات از طریق مصاحبه با مادران و معاینه فیزیکی اطفال و تکمیل پرسشنامه بود. براساس نتایج بدست آمده در جامعه مورد بررسی ما میزان فراوانی عوارض بصورت کلی 23/8 بود و میزان فراوانی هر یک از عوارض به ترتیب شیوع عبارت بودند از: خونریزی 8/2 درصد، عفونت 6/5 درصد، تنگی مجرا4 درصد، هماتوم 1/3 درصد، باندهای چسبنده 0/9 درصد، احتباس ادراری 0/7 درصد، حذف بیش از حد پوست 0/7 درصد، تبدیل کاپ به جراحی 0/6 درصد، فیموزیس بعد از ختنه 0/6 درصد، آسیب‌گلانس 0/2 درصد، فیستول مجرا به پوست 0/1 درصد. در جامعه مورد مطالعه ما شایعترین سن انجام ختنه 0-3 ماهگی بود که در این سن عوارض نیز بیشتر مشاهده می‌شد (25/6 درصد) و 71 درصد موارد ختنه بروش جراحی و 28/8 درصد بروش کاپ انجام شده بود که عوارض در روش جراحی بیشتر بود (24/9 درصد مقابل 21/3 درصد) عوارض ناشی از کاپ در 4-7 ماهگی بیشتر بود (22 درصد) که شایعترین آن عفونت (0/9 درصد) می‌باشد و عوارض ناشی از جراحی در 0-3 ماهگی بیشتر بود (27/3 درصد) و شایعترین آن خونریزی (8/5 درصد) می‌باشد. در مطالعه ما از نظر فرد ختنه‌کننده به ترتیب جراح عمومی 43/3 درصد ارولوژیست 24/9 درصد پزشکی عمومی 22/5 درصد و غیرپزشک 9/3 درصد ختنه‌ها را انجام داده بودند که بیشترین عوارض توسط غیرپزشک (74/8 درصد) و کمترین عوارض توسط جراح عمومی (7/8 درصد) ایجاد شده است .