24 سال سن دارم و هنوز ازدواج نكردم. اما سینه هام خیلی شل و نرم هست میخوستم راهنماییم كنید چیكار كنم سینه هام كمی سفت بشه؟

 

 

نقل از
پزشک مشاورجراحی پلاستیک سایت( جناب آقای دکتر بهرام شهیدی)

حالت و فرم سینه ها , اندازه , افتادگی و مسائل دیگربه عوامل متفاوتی بستگی دارد از جمله , ژنتیک , وزن ,تغییر وزن, بارداری شیر دادن و غیره. هیچ راهی و یا درمانی و یا سینه بندی ( برا) و غیره... به جز جراحی که بتواند تغییری در فرم و اندازه سینه ها بدهد وجود ندارد.دلیل این امر هم ساده است فرم سینه ها را , نسبت مقدار بافت چربی , بافت غدد پستان از یک طرف و مقدار پوست حامل تعیین می کند.جراحی هم این نسبت را تغییر می دهد.